Instituto de la Mujer
Salud Compartiu

Salut

Les necessitats de salut d'homes i dones es defineixen i satisfan a través de les polítiques sanitàries i dels serveis oferts. Malgrat això, generalment no es té en compte que les necessitats de dones i homes poden no ser les mateixes, atès que, de fet, fan una utilització diferent dels serveis, ja que varia la freqüència i el motiu de les consultes, les causes d'hospitalització i la prescripció de tractaments.

El gènere també influeix en les causes i la manera d'iniciar-se i continuar en el consum de substàncies com l'alcohol, el tabac, els psicofàrmacs o altres drogues, que són diferents entre dones i homes.

La construcció social del gènere fa que les dones siguin especialment vulnerables als embarassos no desitjats, a infeccions de transmissió sexual i al VIH. Igualment, la construcció social del gènere porta moltes dones a mantenir una doble jornada laboral, a assumir sobrecàrregues de l'atenció familiar i les conseqüències de la discriminació laboral, cosa que pot dificultar l'elecció i l'exercici de la maternitat.

L'Institut de la Dona, a través del seu Programa de salut, promou l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en les polítiques sanitàries i impulsa aquesta estratègia en els àmbits central i autonòmic.

SS'ha desenvolupat un nou portal per a salut i gènere de l'Institut de la Dona, que manté disponible en línia la informació actualitzada de programes i activitats, formació, novetats, notícies, biblioteca i calendari. Aquesta pàgina es troba disponible a www.mujeressaludygenero.com S'obrirà en una finestra nova.

W3C. S'obrirà en una finestra nova