Instituto de la Mujer
Estudios e investigación Compartiu

Els estudis de les dones, feministes i de gènere

Al llarg de la història, les dones han estat excloses de la generació i validació del coneixement, així com dels hàbits socials que formen l'experiència històrica. En l'època en què vivim, les dones no solament han d'aportar la seva mirada al coneixement, sinó que també han de ser agents del coneixement, per a la qual cosa cal que el coneixement de les dones es formalitzi.

Des de la creació de l'Institut de la Dona i, a través d'aquest, s'han impulsat i finançat estudis de les dones, feministes i de gènere. Amb el pas del temps, el cabal de coneixement aplegat amb la realització d'aquest tipus d'estudis és ampli i important, de manera que es pot afirmar que aquest organisme ha contribuït a la consolidació d'aquesta àrea de coneixement i, per tant, a explicar l'estat i l'evolució de la societat des de la perspectiva de gènere, amb la qual cosa ha ofert camins nous per recórrer per al conjunt de la població, per a les persones que exerceixen càrrecs de responsabilitat i per a la comunitat científica, incloses les noves generacions que es volen formar en aquesta àrea del saber o amb aquests paràmetres.

El finançament de recerques i estudis d'aquest tipus per part de l'Institut de la Dona s'ha portat a terme, tradicionalment, a través de dues vies diferents: D'una banda, a través de les convocatòries públiques destinades a la subvenció de recerques que, en el període 1996-2007, es van fer en el marc del Pla nacional d'R+D+I i, de l'altra, per mitjà dels plans d'estudis que, cada any, aprova el departament ministerial de què depèn l'Institut. Des de la creació de l'Observatori de la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, mitjançant el Reial decret 1686/2000, també es porten a terme alguns estudis en l'àmbit d'aquest Observatori.

Els treballs finançats són d'índole molt diversa, tant pel que fa als seus plantejaments, com a la metodologia utilitzada i els continguts. En aquest sentit, alguns d'aquests treballs són de caràcter conceptual, més teòrics, i d'altres tenen un vessant empíric i, fins i tot, d'aplicabilitat. Les metodologies utilitzades són tant quantitatives com qualitatives o mixtes. I pel que fa als temes i matèries són també variats: història, ordenament jurídic, demografia, família, protecció social, educació, cultura, ocupació i relacions laborals, salut, participació (política, social i econòmica), indicadors d'igualtat, usos del temps, diversitat i inclusió social, ciutadania, violència contra les dones, etc.

W3C. S'obrirà en una finestra nova