Instituto de la Mujer
Educación Compartiu

Educació

L'educació és, des de la infantesa, un dels puntals fonamentals de socialització i, per tant, es converteix en una de les estratègies bàsiques per aconseguir un avenç significatiu en la igualtat entre dones i homes en totes les àrees d'actuació.

Cal avançar en la transformació del sistema educatiu i de les concepcions de l'educació que obstaculitzen una major participació de les dones en els àmbits de la recerca i de la presa de decisions educatives i culturals. Això requereix una revisió profunda de les finalitats, els continguts, els mètodes, l'avaluació i els recursos del sistema educatiu, així com de la formació del

Des de l'Institut de la Dona s'impulsen experiències i projectes coeducatius que serveixin per contribuir a superar les limitacions estereotipades de rols i que permetin un desenvolupament més equilibrat i lliure de la personalitat, de manera que ajudin a construir relacions entre els sexes fonamentades en el respecte i la coresponsabilitat i que impulsin la participació d'homes i dones en tots els espais de la societat.

A més, l'Institut col·labora en l'elaboració de recursos didàctics i projectes docents de recerca, i en la seva difusió mitjançant diverses eines a disposició de la ciutadania, i promou el debat amb la finalitat que es coneguin i reconeguin les aportacions de les dones a l'educació.

En relació amb l'educació corporal es fomenta la participació de les dones en la pràctica d'activitats fisicoesportives, alhora que es promou un canvi de models en l'esport per eliminar els danys que pot produir en la salut i en el benestar psíquic i físic. En l'àmbit de l'art i la cultura s'afavoreix la difusió d'obres fetes per dones que qüestionen el patriarcat i obren nous camps de creació.

W3C. S'obrirà en una finestra nova