Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Formació presencialCompartir

Cursos de formació presencial

L'Institut de la Dona ha dissenyat un programa de cursos presencials, adreçats a diferents collectius, entre els quals s'inclouen el funcionariat públic, professionals de l'educació, de la salut, de l'empresa, mares i pares i ciutadania en general.

Per a la realització d'aquests cursos es disposa de la collaboració de diferents organismes i institucions, tant públiques com privades.

El disseny d'aquests cursos s'ha fet tenint en compte les especificitats del grup al qual van adreçats. Així mateix, se n'ha adaptat la durada al contingut dels programes a impartir.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva