Instituto de la Mujer
Conócenos Compartiu

Coneix-nos

 

L'Institut de la Dona, organisme autònom adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, té com a funció la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social.

Creat el mes d'octubre de 1983 pel primer Govern socialista de la democràcia, les seves polítiques, agrupades sota els successius plans d'igualtat, han anat sempre encaminades a eliminar les diferències per raons de sexe i a afavorir que les dones no siguin discriminades en la societat.

L'Institut va estar adscrit al Ministeri de Cultura fins a l'any 1988, any en què va passar a formar part del Ministeri d'Afers Socials i, posteriorment, es va unir al de Treball. A partir de 2004 es va vincular a aquest, a través de la Secretaria General de Polítiques d'Igualtat. Des de març de 2008 va formar part del Ministeri d'Igualtat, creat pel Govern sorgit de les eleccions generals d'aquell mateix any. El mes de novembre de 2010 queda suprimida la Secretaria General de Polítiques d'Igualtat i l'Institut s'adscriu al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. El mes de desembre de 2011 es reestructuren els departaments ministerials, se suprimeix el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, així com la Secretaria d'Estat i Igualtat, a la qual estava adscrit l'Institut, i es crea el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, la qual assumeix les competències de l'extinta Secretaria d'Estat d'Igualtat. Així mateix, es crea la Direcció General per a la Igualtat d'Oportunitats, la titular de la qual assumeix la Direcció General de l'Institut de la Dona, la qual cosa permetrà el desenvolupament de polítiques integrals en el camp de la igualtat.

Al llarg de la seva història, ha destacat per les seves iniciatives i actuacions per donar suport a l'avenç de les dones espanyoles en pro de la igualtat de drets que sanciona l'article 14 de la Constitució espanyola.

La nostra missió

Impulsar la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, a través de programes eficientment executats, serveis de qualitat i la cooperació de tercers.

La nostra visió

Mantenir l'excel•lència en el compliment de les funcions encomanades per contribuir a fer que Espanya sigui una societat real i efectivament igualitària entre dones i homes tan aviat com sigui possible.

 

W3C. S'obrirà en una finestra nova