Instituto de la Mujer
Cómo trabajamos Compartiu

Com treballem

L'activitat de promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social, que desenvolupa l'Institut de la Dona en el compliment de les seves finalitats, es formalitza habitualment a través de la signatura de convenis de col·laboració amb altres ministeris, amb les comunitats autònomes, i també amb entitats locals i altres institucions públiques i privades dels àmbits cultural, educatiu, esportiu, econòmic i social.

L'Institut de la Dona, mitjançant la convocatòria de diverses línies d'ajuts i subvencions, finança projectes adreçats a la posada en pràctica de les polítiques d'igualtat promogudes per l'Institut i a la realització d'activitats adreçades al foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i per fomentar la recerca sobre gènere i el coneixement de la situació de les dones.

A més, publica obres i material informatiu i de divulgació divers, amb la finalitat de difondre el coneixement sobre i de les dones. També desenvolupa projectes de coedició amb altres editorials i recopila documentació sobre les dones en matèries diverses perquè la ciutadania la pugui consultar.

Des de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea, l'Institut gestiona una part molt important de fons europeus. Actualment, mitjança i gestiona projectes en l'àmbit dels programes operatius de lluita contra la discriminació, cofinançats pel Fons Social Europeu, i el Programa operatiu d'assistència tècnica i governança, cofinançat pel FEDER.

Gestión de fondos europeos

W3C. S'obrirà en una finestra nova