Instituto de la Mujer
Qué hacemos Compartiu

Les nostres funcions

 • Estudiem la situació de les dones espanyoles en els àmbits legal, social, econòmic, educatiu, cultural i sanitari.
 • Recopilem informació i documentació relativa a les dones.
 • Portem a terme iniciatives per sensibilitzar sobre la igualtat de gènere.
 • Som agents actius en la formació en matèria d'igualtat entre dones i homes, per a la qual cosa fem directament accions formatives i en promovem el desenvolupament per part d'altres agents.
 • Gestionem les dades estadístiques sobre la situació de les dones espanyoles. Aquestes dades s'obtenen d'acord amb el Sistema Estatal d'Indicadors de Gènere, dissenyat pel mateix Institut de la Dona. 
 • Elaborem informes i impulsem mesures que contribueixin a eliminar les discriminacions existents respecte de les dones en la societat.
 • Seguim la normativa vigent i la seva aplicació en la matèria que és competència d'aquest Institut.
 • Fomentem relacions amb les institucions de naturalesa anàloga i similars de les comunitats autònomes i de l'Administració local, en especial a través de la Conferència Sectorial i la resta d'òrgans de cooperació que hi ha en aquest àmbit material.
 • Promovem la prestació de serveis en favor de les dones i, en particular, els que s'adrecen a dones que tinguin una situació especial de vulnerabilitat.
 • Rebem i canalitzem, en l'ordre administratiu, denúncies formulades per dones, en casos concrets de discriminació, de fet o de dret, per raó de sexe.
 • Facilitem informació sobre els drets de les dones i assessorament contra la discriminació per raó de sexe. 
 • Promovem la participació plena de les dones en la societat de la informació.
 • Contribuïm a recuperar i conservar la memòria històrica de les dones.
 • Gestionem els fons europeus del Fons Social Europeu.
 • Memoria de actividades
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2015 S'obrirà en una finestra nova.
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2016 S'obrirà en una finestra nova.
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2017 S'obrirà en una finestra nova.

 

W3C. S'obrirà en una finestra nova