Instituto de la Mujer
Observatorios Compartiu

Observatoris

Els observatoris d'igualtat són òrgans especialitzats en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats, l'objectiu fonamental dels quals és assessorar, analitzar, avaluar i difondre tota la informació relativa a les polítiques transversals que, sobre igualtat de gènere, es porten a terme en els diferents departaments ministerials, organismes autònoms i altres entitats, tant públiques com privades. Consolidar, potenciar i difondre la tasca desenvolupada per aquests observatoris és un dels objectius estratègics del Pla d'igualtat d'oportunitats (2008-2011).

L'Institut de la Dona gestiona dos observatoris de gènere, l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats i l'Observatori de la Imatge de les Dones. Juntament amb aquests, cal fer referència a altres observatoris que estan adscrits a diferents organismes públics, com l'Observatori de Violència, que està adscrit al Ministeri d'Igualtat a través de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

W3C. S'obrirà en una finestra nova