Instituto de la Mujer
Otros observatorios Compartiu

Altres observatoris

Organismes públics, com el Ministeri de Sanitat o el Consell General del Poder Judicial, tenen òrgans específics que assessoren, analitzen, avaluen i difonen tota la informació relativa a les polítiques transversals sobre igualtat de gènere en els seus àmbits d'activitat respectius.

  • Observatori Estatal de Violència de Gènere S'obrirÓ en una finestra nova. Òrgan adscrit a la Secretaria d'Estat d'Igualtat a través de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, al qual correspon l'assessorament, l'avaluació, la col·laboració institucional, l'elaboració d'informes i estudis i les propostes d'actuació en matèria de violència de gènere.
  • Observatori de Salut de les Dones S'obrirÓ en una finestra nova. Organisme de la Direcció General de l'Agència de Qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum per promoure la disminució de les desigualtats en salut per raó del gènere.
  • Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial S'obrirÓ en una finestra nova. És un instrument d'anàlisi i d'actuació que, en l'àmbit de l'Administració de justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere.
  • Observatori de la Dona en les Forces i Cossos de la Seguretat de l'Estat Observatori creat per disposar d'un coneixement actualitzat de la situació de la dona en el Cos Nacional de Policia i en la Guàrdia Civil i formular recomanacions en matèria d'igualtat de gènere.
  • Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe S'obrirÓ en una finestra nova. Es un observatorio de ámbito regional, coordinado por la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), que se puso en marcha en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la X Conferencia Regional celebrada en Quito, Ecuador (2007) . Tiene como objetivos: analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; poner a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para la formulación de políticas. Para ello brinda apoyo técnico y capacitación a los Institutos Nacionales de Estadística y de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los países que lo soliciten. Anualmente elabora un informe que proporciona un diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas claves como: trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo y pobreza, acceso a la toma de decisiones y representación política, violencia de género y salud y derechos reproductivos.

W3C. S'obrirà en una finestra nova