Instituto de la Mujer
Calidad Compartiu

Qualitat

L'Institut de la Dona, en sintonia amb el compromís del Govern de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats de les ciutadanes i els ciutadans, impulsa un procés continuat de modernització que li permeti guanyar nous atributs en termes de millora contínua i generació de valor per a la ciutadania.

En aquest context, i des del convenciment que la institució no ha de romandre ancorada en una gestió de procediments en suport manual, ha emprès un procés de modernització per a la simplificació administrativa i informatització dels seus procediments de gestió de les convocatòries públiques d'ajuts i subvencions, els quals tenen una orientació evident vers la ciutadania, amb la finalitat de possibilitar l'accés electrònic als serveis esmentats.

D'altra banda, i d'acord amb la importància estratègica que el Govern concedeix a la cultura d'avaluació i a la gestió de qualitat, s'ha elaborat una carta de serveis del Centre de Documentació, en la qual s'informa sobre el servei que presta, els drets que assisteixen les persones usuàries d'aquest, i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Documents

Carta de servicios del Centro de Documentación Arxiu pdf.  S'obrirà en una finestra nova

Tríptico de la Carta de Servicios del CD Arxiu pdf.  S'obrirà en una finestra nova

Carta de servicios del Servicio de Información Telefónica Arxiu pdf.  S'obrirà en una finestra nova

Tríptico de la Carta de Servicios del Servicio de Información Telefónica Arxiu pdf.  S'obrirà en una finestra nova

W3C. S'obrirà en una finestra nova