Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Formación presencialCompartir

Cursos de formación presencial

O Instituto da Muller deseñou un programa de cursos presenciais dirixidos a diferentes colectivos, entre os que se inclúen o funcionariado público, profesionais da educación, da saúde e da empresa, nais e pais e cidadanía en xeral.

Para a realización destes cursos, cóntase coa colaboración de diferentes organismos e institucións, tanto públicas como privadas.

O deseño destes cursos realizouse tendo en conta as especificidades do grupo ao que van dirixidos. Así mesmo, adaptouse a duración dos cursos ao contido dos programas que se imparten.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva