Instituto de la Mujer
Conócenos Compartir

Coñécenos

O Instituto da Muller, organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, ten como función a promoción e o fomento das condicións que posibiliten a igualdade social de ambos os sexos e a participación das mulleres na vida política, cultural, económica e social.

Creado en outubro de 1983 polo primeiro Goberno socialista da democracia, as súas políticas, agrupadas baixo sucesivos plans de igualdade, estiveron sempre encamiñadas a eliminar as diferenzas por razón de sexo e a favorecer que as mulleres non fosen discriminadas na sociedade.

O Instituto estivo adscrito ao Ministerio de Cultura ata 1988, ano no que pasou a formar parte do Ministerio de Asuntos Sociais e, posteriormente, uniuse ao de Traballo. A partir de 2004 vinculouse a este a través da Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade. Desde marzo de 2008 formou parte do Ministerio de Igualdade, creado polo goberno xurdido das eleccións xerais de marzo dese mesmo ano. En novembro de 2010 quedou suprimida a Secretaría Xeral de Políticas de Igualdade e o Instituto adscribiuse ao Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. En decembro de 2011, reestruturáronse os departamentos ministeriais, suprimiuse o Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, así como a Secretaría de Estado e Igualdade á que estaba adscrito o Instituto, e creáronse o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, que asumiu as competencias da extinta Secretaría de Estado de Igualdade. Así mesmo, creouse a Dirección Xeral para a Igualdade de Oportunidades, cuxa titular asumiu a Dirección Xeral do Instituto da Muller, o que permitirá o desenvolvemento de políticas integrais no campo da igualdade.

Ao longo da súa historia destacou polas súas iniciativas e actuacións para apoiar o avance das mulleres españolas en prol da igualdade de dereitos que sanciona o artigo 14 da Constitución española.

A nosa misión

Impulsar a igualdade de mulleres e homes en todos os ámbitos da sociedade, a través de programas executados eficientemente, servizos de calidade e a cooperación de terceiros.

A nosa visión

Manter a excelencia no cumprimento das funcións encomendadas para contribuír a que España sexa unha sociedade real e efectivamente igualitaria entre mulleres e homes o antes posible.

 

W3C. Abrirase nunha fiestra nova