Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Materials didàcticsCompartir

Informació general

Com a suport tant als cursos en línia com presencials, l'Institut de la Dona ha elaborat els continguts de diferents guies i publicacions, que poden servir de suport tant al professorat que imparteix els cursos, com a l'alumnat.

Aquests materials constitueixen eines útils per complementar els coneixements adquirits durant la realització dels cursos i permeten, així mateix, triar entre una gran varietat de textos, per avançar i aprofundir en el coneixement de totes les matèries impartides.

Les guies que s'adjunten com a suport als cursos es troben en un estat permanent d'actualització, a fi d'incorporar-hi tant les novetats legislatives que es van produint con les noves dades estadístiques de què disposa l'Institut.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva