Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Materiais didácticosCompartir

Información xeral

Como apoio tanto aos cursos en liña como aos presenciais, o Instituto da Muller elaborou os contidos de diferentes guías e publicacións que poden servir de apoio tanto ao profesorado que imparte os cursos como ao alumnado.

Estes materiais constitúen ferramentas útiles para complementar os coñecementos adquiridos durante a realización dos cursos e permiten, así mesmo, elixir entre a gran variedade de textos, para avanzar e afondar no coñecemento de todas as materias impartidas.

As guías que se acompañan como apoio aos cursos atópanse nun permanente estado de actualización, para incorporar tanto as novidades lexislativas que se van producindo como os novos datos estatísticos dos que dispón o Instituto.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva