Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Trobades, jornades i conferènciesCompartir

Informació general

L'Institut de la Dona organitza jornades, trobades i conferències sobre diversos temes, amb l'objectiu de sensibilitzar i formar sobre l'abast i les repercussions de la igualtat efectiva de dones i homes per a la nostra societat.

Els continguts d'aquestes activitats depenen dels temes a tractar i poden versar sobre les matèries següents:

  • Definició de conceptes bàsics en matèria d'igualtat.
  • Realitat social. Dones i homes en xifres.
  • Organismes internacionals i estatals garants del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Normativa comunitària i estatal.
  • Eines per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les tasques quotidianes.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva