Instituto de la Mujer
Estudios e investigación Partekatu

Emakumeen, feministen eta generoaren azterketak

Historian zehar, emakumeak ez dituzte kontuan hartu ezagutza sortzean eta baliozkotzean; ez eta esperientzia historiako osatzen duten gizarte-ohituretan ere. Gaur egun, emakumeek, ezagutzan laguntzeaz gain, ezagutzaren eragileak ere izan behar dute; beraz, ezinbestekoa da emakumeen ezagutza formalizatzea.

Emakumearen Erakundea sortu zenetik, eta horren bidez, emakumeen, feministen eta generoaren azterketak bultzatu eta finantzatu dituzte. Denborak aurrera egin ahala, mota honetako azterketei esker, bildutako ezagutza-ondarea zabala eta garrantzitsua da. Hortaz, erakunde horrek, ezagutza-arlo hori finkatzen, eta, beraz, genero-ikuspegitik gizartearen egoera eta bilakaera finkatzen lagundu duela esan daiteke. Izan ere, biztanleek, erantzukizuneko lanpostuak dituzten pertsonek eta zientzialariek (jakintzaren arlo horretan edo parametro horiekin prestatu nahi diren belaunaldi berriak barne) elkarrekin egiteko bide berriak eskaini ditu.

Emakumearen Erakundeak mota horretako ikerketak eta azterketak finantzatzeko, bi bide erabili ditu: Batetik, ikerketak diruz laguntzeko egindako deialdi publikoen bidez, 1996-2007 aldian I+G+bko Plan nazionalaren barruan egin zirenak; bestetik, Azterketa Planen bidez, urtero, Erakundea mende dagoen ministerioko departamentuak onartzen dituena. 1686/2000 Errege Dekretuaren bidez emakumeen eta gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Behatokia sortu zenetik, zenbait azterketa egin dira behatoki honen esparruan.

Finantzatutako lanak oso bestelakoak dira, plangintzei, erabilitako metodologiari eta edukiei dagokienez. Horrela, haietakko zenbait kontzeptuzkoak dira, beste batzuk teorikoagoak, eta beste zenbaitek kutsu enpirikoa ere badute; baita aplikagarritasuna ere. Erabilitako metodologiak kuantitatiboak, kualitatiboak edo mistoak dira. Eta gaiei dagokienez ere, askotarikoak dira: historia, antolamendu juridikoa, demografia, familia, gizarte-babesa, hezkuntza, kultura, enplegua eta lan-harremanak, osasuna, partaidetza (politika, soziala eta ekonomikoa), berdintasunaren adierazleak, denboraren erabilera, gizarte-aniztasuna eta gizarteratzea, herritarrak, emakumeen aurkako indarkeria eta abar.

W3C. Leiho berri batean irekiko