Instituto de la Mujer
Deporte y actividad física Partekatu

Kirola eta jarduera fisikoa

XXI. mendearen hasieran nola gauden begiratzen badugu, inori ez dio ihes egingo jarduera fisikoa edo kirol-jarduera egiteak onura orokorrak ekartzen dizkiola egiten dituenari: fisikoak, psikikoak, afektiboak eta sozialak. Eta, hala ere, askotan, emakumeak mugatuta duen esparrua da, ez bakarrik egitean edo txapelketetan parte hartzean; hainbat kirol-egituretan, komunikabideetan, ikerketa zientifikoetan eta bestelakoetan agertzean ere bai.

Kirola eta jarduera fisiko eta kirol-jarduerak, gure gizartean guztiz sartuta, onartuta eta baloratuta dauden jarduerak dira, hala ere, desberdintasunek jarraitzen dute gizonen eta emakumeen artean. Horren eraginez, emakumeak esparru horretan duen rola, balio estereotipatuekin lotuta dago, errealitatetik urrun, eta, horrek, mundu horretan sartzea zailtzen du, kirolgile, zuzendari, kirolari edo entrenatzaile moduan.

Hori guztia kontuan hartuz, Emakumearen Erakundeak beharrezkotzat eta egokitzat jotzen du egoera horri arreta berezia jartzea. Hori dela eta, helburu hauek ezarri ditugu:

  • Emakumeek jarduera fisiko eta kirol jardueretan parte har dezaten sustatzea.
  • Emakumezkoen kirolaren erreferentziako ereduetan aldaketa sustatzea, errealitatearekin bat datozen balioekin aintzat hartzeko.
  • Emakumeari kirolaren esku-hartze eta kudeaketa maila desberdinetara heltzen laguntzea.
  • Hezkuntza- eta kirol-erakundeek jarduera fisikoak eta kirol-jarduerak berdintasunez egiteko estrategiak eta baliabideak garatzea.
  • Emakumearen jarduera-fisiko eta kirol-jardueraren esparruetan ikerketa sustatzea, berdintasunezko garaipena eta partaidetza eragin ditzan.
  • Komunikazio- eta lankidetza-bideak ezartzea kirolaren munduarekin zerikusia duten erakundeekin, errealitate fisiko eta kirol-errealitate berdina lortzeko.

Proposatutako helburuak betetzeko asmoz, Emakumearen Erakundeak zenbait hitzarmen sinatu ditu jarduera-fisiko eta kirol-jarduerarekin zuzenean zerikusia duten erakundeekin: Kirol Kontseilu Gorena eta Espainiako Batzorde Olinpikoa. Hitzarmen horien xedea laguntzea da, kirol-jardueran hezkidetza sustatzeko, ikasmaterialak hedatzeko eta hedatzeko, kirol-jarduera sustatzeko, gaiari buruzko ikerketak eta azterketak egiteko jarduerak egin daitezen. Azken finean, kirolean emakumea defendatzeko eta sustatzeko jarduerak elkarrekin egitea da helbrua, emakumeek maila eta egitura guztietan, egoera berdinetan, kirola egin dezaten sustatzeko.

Era berean, Emakumearen Erakundeak esparru horretan duen sentikortasunari erantzunez, etengabe lan egiten dugu programak, jarduerak, argitalpena, prestakuntza eta bestelakoak garatzen, aurretik adierazitako helburuak bete ditzagun.

Kirolean berdintasuna lortzeko dugun konpromisoa irmoa da, eta esparru honekin lotuta dauden pertsona eta erakunde guztientzat irekita dago, berdintasun hori bermatzen duten politikak, programak eta ekintzak garatzeko konpromiso aktiboa badute.

W3C. Leiho berri batean irekiko