Instituto de la Mujer
Otros observatorios Compartir

Outros observatorios

Organismos públicos como o Ministerio de Sanidade ou o Consello Xeral do Poder Xudicial teñen órganos específicos que asesoran, analizan, avalían e difunden toda a información relativa ás políticas transversais sobre igualdade de xénero nos seus respectivos ámbitos de actividade.

  • Observatorio Estatal da Violencia de Xénero Abrirase nunha nova fiestra Órgano adscrito á Secretaría de Estado de Igualdade a través da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, ao que lle corresponde o asesoramento, avaliación, colaboración institucional, elaboración de informes e estudos e propostas de actuación en materia de violencia de xénero..
  • Observatorio da Saúde das Mulleres Abrirase nunha nova fiestra Organismo da Dirección Xeral da Axencia de Calidade do Ministerio de Sanidade e Consumo para promover a diminución das desigualdades en saúde por razón de xénero.
  • Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial Abrirase nunha nova fiestra É un instrumento de análise e actuación que, no ámbito da administración da xustiza, promove iniciativas e medidas dirixidas a erradicar o problema social da violencia doméstica e de xénero.
  • Observatorio da Muller nas Forzas e Corpos da Seguridade do Estado Observatorio creado para dispoñer dun coñecemento actualizado da situación da muller no Corpo Nacional de Policía e na Garda Civil e formular recomendacións en materia de igualdade de xénero.
  • Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe Abrirase nunha nova fiestra Es un observatorio de ámbito regional, coordinado por la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), que se puso en marcha en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la X Conferencia Regional celebrada en Quito, Ecuador (2007) . Tiene como objetivos: analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; poner a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para la formulación de políticas. Para ello brinda apoyo técnico y capacitación a los Institutos Nacionales de Estadística y de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los países que lo soliciten. Anualmente elabora un informe que proporciona un diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas claves como: trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo y pobreza, acceso a la toma de decisiones y representación política, violencia de género y salud y derechos reproductivos.

W3C. Abrirase nunha fiestra nova