Instituto de la Mujer
Subdirección General de Programas Compartir

Subdirección Xeral de Programas

Subdirector Xeral de Programas

Luis Simo Moreno

Funcións

 

  • A planificación, elaboración e desenvolvemento de programas innovadores e experimentais no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación, benestar social, educación, cultura, linguaxe non sexista e saúde.
  • A elaboración, dirección e desenvolvemento de actividades de formación e sensibilización en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
  • A realización de programas e actividades dirixidas a facilitar a integración social e laboral de grupos de mulleres en risco de exclusión social por discriminación múltiple.
  • A coordinación con outros departamentos ministeriais ou administracións públicas, para o desenvolvemento de actuacións que promovan a igualdade de oportunidades no ámbito das súas competencias.
  • A publicación e difusión de enquisas, estudos e informes sobre as mulleres.
  • A observación do cumprimento da igualdade de oportunidades nas intervencións de ámbito nacional dos fondos estruturais, a través da Rede de Políticas de Igualdade (2007-2013).
  • A coordinación e xestión das actuacións cofinanciadas polos fondos estruturais (FSE, FEDER), así como a introdución da perspectiva de xénero na xestión dos fondos europeos.

 

Contacto

Correo electrónico: sgprogmujer@inmujer.es

W3C. Abrirase nunha fiestra nova