Instituto de la Mujer
Qué hacemos Partekatu

Gure eginkizunak

 • Espainiako emakumeen egoera aztertzen dugu arlo hauetan: legeak, gizartea, ekonomia, hezkuntza, kultura eta osasuna.
 • Emakumeei buruzko informazioa eta dokumentazioa biltzen dugu.
 • Genero-berdintasunaren aurrean sentikor bihurtzeko ekimenak egiten ditugu.
 • Eragile aktiboak gara emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan prestatzen, eta prestakuntza-ekintzak egiteaz gain, beste eragile batzuek horiek gara ditzaten sustatzen dugu.
 • Espainiako emakumeen egoerari buruzko datu estatistikoak kudeatzen ditugu. Datu horiek, Emakumearen Erakundeak berak egindako Genero Adierazleen Estatu Sistemaren bidez lortzen ditugu. 
 • Txostenak egiten ditugu, eta gizartean emakumeekin egiten diren diskriminazioak ezabatzen laguntzen duten neurriak bultzatzen ditugu.
 • Indarreko araudiari jarraitzen diogu, eta Erakunde honek eskumena duen arloan aplikatzeaz arduratzen gara.
 • Antzeko izaera duten autonomia-erkidegoen eta Tokiko Administrazioaren erakundeekiko harremanak sustatzen ditugu, Arloko Batzarraren eta arlo honetan dauden gainerako lankidetza-organoen bidez nagusiki.
 • Emakumeen aldeko zerbitzuak ematea sustatzen dugu, eta, bereziki, egoera ahul eta berezia duten emakumeentzat egindakoak.
 • Emakumeek salatutako sexu-arrazoiengatik egindako izatezko edo zuzenbideko diskriminazio kasu jakinak jaso eta bideratzen ditugu, administrazio-arloan.
 • Emakumeen eskubidei buruzko informazioa eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren kontrako aholkuak ematen ditugu. 
 • Emakumeek informazioaren gizartean partaidetza osoa izan dezaten sustatzen dugu.
 • Emakumeen memoria historikoa berreskuratzen eta kontserbatzen laguntzen dugu.
 • Europako Gizarte Funtsaren Europako funtsak kudeatzen ditugu
 •  Memoria de actividades
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2015 Leiho berri batean irekiko
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2016 Leiho berri batean irekiko
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2017 Leiho berri batean irekiko

 

W3C. Leiho berri batean irekiko