Instituto de la Mujer
Subdirección General de Estudios y Cooperación Partekatu

Azterketen eta Lankidetzako Zuzendariordetza Orokorra

Azterketen eta Lankidetzako Zuzendariorde Orokorra

 María Vázquez Sellán

Eginkizunak

  • Erakundeen eskumenen barruan jarduerak egiten dituzten eta antzeko izaera duten autonomia-erkidegoetako erakundeekin, tokiko erakundeekin eta gobernuz kanpoko erakundeekin lankidetzan aritzea.
  • Diru-laguntzen eta deialdien lehiaketak bideratzea eta kudeatzea, eta haiek berrikustea, jarraitzea eta ekonomia- eta finantza-kontrola egitea, Estatuko Admninistrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorraren eskumenei kalterik egin gabe.
  • Emakumeen egoerari buruzko azterketak eta ikerketa planifikatzea, sustatzea, egitea eta koordinatzea.
  • Emakumeen egoerari buruzko adierazleak eta estatistikak aztertzea eta baloratzea, eta Erakundearen eginkizunak eta eskumenak garatzeko lagungarria den datu-base bat mantentzea.
  • Berdintasun Politikak ebaluatzea.
  • Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoa eta Aukera Berdintasunerako Plan Estrategikoak betetzen diren aztertzen dugu.
  • Berdintasunerako Behatokia kudeatzea eta ibiltzea, Behatokia bera sortzeko 1686/2000 EDk ezartzen duen moduan, Idazkariaren eginkizunak bere gain hartuz.
  • Arauen eraginari buruzko txostenak egitea.

Kontaktua

Hebilde elektronikoa: sgestudios@inmujer.es

W3C. Leiho berri batean irekiko