Instituto de la Mujer
Biblioteca de Mujeres Compartiu

Informació general

La Biblioteca de Dones és una biblioteca especialitzada, creada l'any 1985 per Marisa Mediavilla Herreros, feminista, bibliotecària i documentalista. A aquest projecte, s'hi va incorporar aviat Lola Robles Moreno, feminista, filòloga i escriptora, la qual hi va romandre al llarg de gairebé tot el trajecte, i també moltes altres col·laboradores sense les quals la Biblioteca no hauria arribat a ser el que és.

L'any 1991 es va constituir en associació no lucrativa d'àmbit estatal.

Forma part de la Xarxa de Biblioteques i Centres de Documentació de Dones des dels seus inicis i va formar part de l'associació María Moliner.

Objectius

A més dels propis de tota biblioteca, es va crear per:

  • Reunir la cultura i el saber que les dones hem elaborat al llarg de la història, especialment la història de les dones a Espanya.
  • Fer visible i testimoniar l'aportació de les dones a la societat, aquesta història mai explicada i mantinguda en silenci.
  • Ser un lloc de trobada i d'intercanvi d'informació i experiències.
  • Reunir i conservar documents elaborats pel moviment feminista.

Col·lecció

El seu fons consta d'uns 30.000 volums i està format per estudis i assajos feministes, femenins i misògins (tant d'autores com d'autors), biografies, obres de creació artística i literària, a més de literatura grisa, revistes i col·leccions especials com ara agendes, calendaris, cartells, fullets, segells, adhesius, targetes, tebeos, xapes...

Conté alguna obra del s. XVIII, bastants del s. XIX, i del primer i segon terç del s. XX; la majoria estan descatalogades, comprades a llibreries de vell, El Rastro, el Mercat de Sant Antoni i a fires del llibre antic. Alguns d'aquests documents són impossibles d'aconseguir avui dia.

La donació a l'Institut de la Dona

L'any 2006, l'associació Biblioteca de Mujeres, que s'havia encarregat durant més de dues dècades de l'impuls i la gestió d'aquest fons bibliogràfic i documental, va fer donació del seu fons bibliogràfic a l'Institut de la Dona, el qual s'encarrega des d'aleshores de custodiar-lo, ampliar-lo i fer-lo disponible per a la consulta i la recerca.

Consulta dels fons bibliogràfics

Des del 8 d'octubre de 2010 es pot consultar a través de la base de dades bibliogràfica. Així mateix, i per a autores espanyoles de creació literària i obres anteriors a 1936 (encara que no siguin de creació literària) es pot consultar el catàleg de l'associació S'obrirÓ en una finestra nova. , on també es troba el catàleg de revistes actualitzat.

Serveis que ofereix la Biblioteca de Dones

  • informació bibliogràfica
  • accés en línia al catàleg
  • consulta a la sala
  • accés a Internet
  • servei de fotocòpies

La Biblioteca de Dones és testimoni de la lluita de les dones a Espanya, atès que es va crear en el moment de reivindicació del moviment feminista, i perquè és el resultat de la col·laboració de moltes dones que hi han passat durant aquests 25 anys amb milers d'hores de feina no remunerada.

Aquesta Biblioteca és un patrimoni cultural de les dones, el qual ens ha mancat fins ara.

Accés als serveis

W3C. S'obrirà en una finestra nova